Payroll Service

 Retail

Winkeliers zijn vol passie met hun zaak, winkel of collectie bezig. Deze ondernemers floreren namelijk wanneer ze zich richten op waar ze goed in zijn, zonder te veel tijd en energie kwijt te zijn aan personeelszaken. Cervo Payroll is zodoende een ideale oplossing, personeelszaken perfect geregeld en meer aandacht voor de winkel.

Functies binnen de Retail branche vragen doorgaans veel flexibiliteit. Parttime medewerkers, oproepkrachten, nul uren contracten of een weekendkracht, het zijn de juiste overeenkomsten voor een goed personeelsbeleid. De administratie en salarisverwerking is echter een vak apart, daarnaast kan Cervo Payroll de noodzakelijke flexibiliteit bieden.

Door te kiezen voor onze dienstverlening, kunt u uw personeel 5,5 jaar flexibel inlenen en behoudt u jarenlang de mogelijkheid om uw winkelmedewerkers in te zetten op momenten wanneer het nodig is. Geen zorgen meer over contractbeheer of zieke medewerkers, wanneer iemand niet daadwerkelijk in de winkel staat, ontvangt u geen factuur.

 Werkgeverschap "variabele uren"

Bij werkgeverschap variabele uren biedt Cervo Dienstverlening de medewerker een uitzendovereenkomst zonder ‘uitzendbeding’ aan. Dat betekent dat het einde van de opdracht niet automatisch het einde van de overeenkomst tussen de payrollmedewerker en Cervo Dienstverlening is. Wij betalen de met de payrollmedewerker overeengekomen uren wekelijks uit. U bent het opdrachtgeverstarief alleen verschuldigd over de gewerkte uren en over kort verzuim- en buitengewoon verlofuren. Als de medewerker als gevolg van een algemeen erkende feestdag, vakantie, ziekte of (langdurige) arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen werken, dan bent u over deze niet gewerkte uren het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.

De voordelen van werkgeverschap variabele uren zijn voor u:

  • U kunt de medewerker flexibel inzetten. Is er de ene week meer, de andere week minder werk? Wij adviseren u graag welke afspraken u daarover met de medewerker kunt maken.
  • Cervo Dienstverlening draagt het ziekterisico. Wij begeleiden de medewerker bij ziekteverzuim en dragen zorg voor de betaling van de zieke medewerker.
  • Cervo Dienstverlening regelt de verloning. De medewerker declareert wekelijks digitaal de uren.
  • U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren en ontvangt geen facturen voor in rekening gebrachte vakantiedagen of ziektedagen van de medewerker.

 

 

Payroll - Werkgeverschap “vaste uren”

Bij werkgeverschap vaste uren biedt Cervo Dienstverlening de medewerker een arbeidsovereenkomst aan met daarin opgenomen een vooraf vastgesteld aantal uren per week (vaste uren). Wij betalen de met de medewerker overeengekomen uren eens per vier weken uit en factureren deze aan u. U bent het opdrachtgeverstarief verschuldigd over alle met de medewerker overeengekomen uren, dus niet alleen de gewerkte uren, maar ook de uren dat de payrollmedewerker geen werkzaamheden heeft verricht als gevolg van ziekte, vakantie, ADV (indien van toepassing), kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen.

De voordelen van werkgeverschap vaste uren zijn voor u:

  • Cervo Dienstverlening regelt de verloning, inclusief de reservering van vakantiegeld.
  • Cervo Dienstverlening begeleidt de medewerker bij ziekteverzuim.
  • U krijgt elke vier weken hetzelfde aantal uren gefactureerd en de medewerker ontvangt elke vier weken het afgesproken salaris, ook bij verlof en ziekte. In dit opzicht is er geen verschil met uw eigen medewerkers. Medewerkers ervaren dat als positief en voelen daardoor binding met uw organisatie.
  • Werkgeverschap vaste uren kent een lagere omrekenfactor dan andere payrolloplossingen, omdat ziekte en verlof voor uw rekening komen.

 

Taken en verantwoordelijkheden bij Payroll - Werkgeverschap

Cervo Dienstverlening

 

• Arbeidsovereenkomst

• Periodieke salarisbetaling

• Verstrekking salarisspecificaties

• Verstrekking jaaropgave

• Aan- en afmelding bij noodzakelijke instanties

• Inzet arbodienst

• Wet Verbetering Poortwachter

• Reserveren vakantiegeld à 8%

• Reserveren pensioen

• Opleiden i.s.m. opdrachtgever

 

Onze partner

 

• Begeleiding op de werkplek

• Leiding en toezicht

• Interne opleiding

• Aanmeldingen/wijzigingen

 

Nog geen reacties

Laat een reactie achter