Kennismigranten

 Highly Skilled Migrants - Kennismigranten

 

Binnen de Europese Unie zijn er veel werkgevers op zoek naar specifieke kennis die in eigen land niet direct voorhanden is. In dit geval wordt vaak de oplossing gezocht door middel van een kennismigrant.

 

Een kennismigrant is een persoon van buiten de EU (exclusief Roemenië en Bulgarije, maar inclusief Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland) die door een bedrijf naar Nederland wordt gehaald om arbeid te verrichten. Aangezien dit een zeer specifiek proces betreft vol met fiscale en juridische valkuilen is expertise essentieel.

Cervo Dienstverlening neemt de procedure bij de IND, de administratie daarom heen en het werkgeverschap van u over. Als Erkend Referent bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is Cervo Dienstverlening in staat de kennismigrant digitaal aan te melden en wordt de procedure versneld afgehandeld. Zodoende kunt u hooggekwalificeerde medewerkers van buiten de landgrenzen aantrekken en bent u in staat de benodigde medewerker snel, efficiënt en zorgeloos in te zetten.

 

Samenwerking met Deloitte inzake IND-procedures

Cervo Dienstverlening heeft een nauwe samenwerking met Deloitte voor de afhandeling van de migratietrajecten en het verkrijgen van de status kennismigrant. Deloitte zal direct met de medewerker schakelen om de procedure zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 

 

Payroll vaste-uren

Kennismigranten worden vanwege de inkomenseis altijd verloont doormiddel van Payroll vaste-uren. Hierbij biedt Cervo Dienstverlening de payrollmedewerker een arbeidsovereenkomst aan met daarin opgenomen een vooraf vastgesteld aantal uren per week (vaste-uren). Wij betalen de met de payrollmedewerker overeengekomen vaste-uren eens per maand aan de payrollmedewerker uit en factureren deze aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is het opdrachtgeverstarief verschuldigd over alle met de payrollmedewerker overeengekomen vaste-uren, dus niet alleen de gewerkte uren, maar ook de uren dat de payrollmedewerker geen werkzaamheden heeft verricht als gevolg van ziekte, vakantie, ADV (indien van toepassing), kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen.

De voordelen van Payroll vaste-uren zijn:

  • Cervo Dienstverlening regelt de verloning, inclusief de reservering van vakantiegeld.
  • Cervo Dienstverlening begeleidt de payrollmedewerker bij ziekteverzuim.
  • Iedere vier weken wordt hetzelfde aantal uren gefactureerd en de payrollmedewerker ontvangt elke vier weken het afgesproken salaris, ook bij verlof en ziekte.
  • Payroll Vaste-uren kent een lagere omrekenfactor dan andere payrolloplossingen, omdat ziekte en verlof voor uw rekening komen.

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

Cervo Dienstverlening

 

• Arbeidsovereenkomst

• Periodieke salarisbetaling

• Verstrekking salarisspecificaties

• Verstrekking jaaropgave

• Aan- en afmelding bij noodzakelijke instanties

• Inzet arbodienst

• Wet Verbetering Poortwachter

• Reserveren vakantiegeld à 8%

• Reserveren pensioen

 

Onze partner

 

• Werving en Selectiegesprek

• Begeleiding op de werkplek

• Leiding en toezicht

• Opleiding

• Aanmeldingen/wijzigingen

 

Nog geen reacties

Laat een reactie achter